கள்ள காதலனுடன் கசமுசா செய்யும் ஆன்டி

Kalla Kaathalanudan kasamusa Seiyyum Aunty

கள்ள காதலனுடன் தனிமையில் இருக்கும் தருணங்களில் எடுக்க பட்ட படங்கள் இவை. அவளது சாமானின் மேலே அவன் கையை வைக்க அவனது பூலின் மேலே இவள் கையை வைத்து சிலுமிசம் செய்கிறார்கள். இருவரும் நல்ல போதரை போல பூளிலும் புண்டையிளையும் நல்ல முடி யை வளர்த்து வைத்து இருக்கிறார்கள். இந்த கள்ள காதல் தம்பதிகளை செயல்பாட்டில் பாருங்கள்.

Comments