ஆபீஸ் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கும் பொழுது. அங்கு ஒரு துனை தேடி கொண்டு கள்ள காதல் செய்து ஆபீஸ் செக்ஸ் மேட்டர் போடும் காம கதை தொகுப்பு இது.