என்ன தான் சூடான மனைவி இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்கும் வேலைகாரியின் மீது எப்போதும் ஒரு கண்ணு இருந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படி பட்ட வேலைக்காரியின் செக்ஸ் கதைகள் இதோ.

முதிர்ந்த வேலைக்காரியின் சமான் துலக்க பட்டது

தன்னுடைய வீடுகாரியை விட தன்னுடைய வீடு வேலைக்காரியிடம் செக்ஸ்ய் தடி யான சாமான்கள் இருப்பதை கண்ட வீடு காரன் அதன் மீது பயணம் போக ஆசை பட்டான்.