என்ன தான் சூடான மனைவி இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்கும் வேலைகாரியின் மீது எப்போதும் ஒரு கண்ணு இருந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படி பட்ட வேலைக்காரியின் செக்ஸ் கதைகள் இதோ.