காலேஜ் ஆசிரியர் மாணவியுடன் மேட்டர் செய்யும் சேட்டை

காலேஜ் கண்காணிப்பு கமெராவில் ஒரு காலேஜ் ஆசிரியரும் அவரது மாணவியும் பட்ட பகலில் எப்படி இருவரும் நேருக்க மாக அணைத்து விளையாடுகிறார்கள் என்று பாருங்கள்.