ஜில்லுனு இருக்கும் நம்ம ஊரு பெண்கள் இவர்கள்

Jillunu Irukkum Namma Ooru Pengal Ivarkal

இந்த படங்களை ணீங்க பார்க்கிர்ரீர்கள் என்றால் உங்கள் சமான் நட்டு கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும். தொடர்து பாறிங்கள் நறைய அம்சமான ஆன்டி கள் இருக்கிறார்கள். உங்க கையால் கட்டு படுத்தி வைத்து கொள்ளுங்கள் எந்த நேரம் வேனாகும் அது ஜெட்டி உள்ளே செல்லலாம்.

Comments