இரட்டை பூல் ஒன்றாக செயர்த்து போனால் இப்படி தான்

Irandu pool onraaga seyarthu ponaaal ippadi thaaan

Koothi viriya video

அந்த எலிழ் மிகு பூந்டையும் முளைகளையும் பார்த்திததாவுடனே, என் தம்பி அளவில்லா ஆனந்தம் கொண்டு விஸ்வரூம் எடுதத்ான்.பார்த்திதால் மட்டும் பொருமா. இந்த தாகம் அடங்குமா. பாததித்ு அணைப்பது இல்ல இந்த தீயை. தண்ணி கொட்டி அணைக்க வேண்டும். வாங்க உள்ளே போகலாம் என்று என் தம்பியை பிடித்த்து, உருவி, சேட்டை பண்ணி பெத்துக்கு அழைத்ததுக்கொண்டு போனால். அவளும் அவள் ப்ரெண்டும் படுக்கும் பேட் அது. என்னை படுக்கையில் தள்ளி விட்டு, அவள் வெளியே போய் தாழ்ப்பாள் போட்டு விட்டு, ஹால் ளைத்தா அனைத்து விட்டு திறந்த தான் பூந்டையுடன் என்.

அருகில் வந்து ஒக்காந்து,. அம்மாடி எவ்வளவு பெரிசு உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி பூழுக்குத்தான் நான் காத்துகொண்டு இருந்தேன். இதை விட இன்னும் பெரிசு இருந்தாலும் என் மாமியார் தேவிதியா முந்தை பூந்டைக்கு பொறாது என்றாள். பாவம் நீங்கள். இந்த கோடி மாற பூளை வைத்ததுகொண்டு, எப்படித்திதான் நாலு நாளாக ஒக்காமல் இருந்தீங்களோ என்று ஆச்சாரிய பட்டால். இனி கவலை வேண்டாம். என் குட்டையில் ஊர போடுங்கள். அக்கா, அதுததாங்க உங்க மனைவி, ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணி இருக்காங்க. அவங்க மாதிரி பெண்களுக்கூத்தான் இந்த மாதிரி ஒரு அடி பூல் பாக்கியம் கிடைக்கும். எனக்கு வாய்த்தவனுக்கு நாலு இன்ச். என்ன ஆச்சரியம் என்றாள் , பெருத்த்ா அது மூணு இன்சாக குறைந்து விடும் . மூணு இன்ச் பூளை வைத்தது கொண்டு, பேட்டை நாயை கூட ஒக்க முடியாது.சரி. உங்களை காக்க வைக்க மாட்டேன். எந்நாளும் இந்த மாதிரி ஒரு அடி பூளை பார்த்திததாவுடன், காத்த் இருக்க முடியாது.

உங்களுக்கு எப்படி ீழ்டமோ அப்படி பண்ணுங்க. இந்த முறை உங்கள் ீழ்த்ம். அடுத்த் முறை நான் சொல்லும்படி பண்ணவெண்டும். என்ன சம்மதமா என்றாள்.
நான் சொன்னேன்: தேன் வழியும் பூந்டையை காட்டி, இப்படி யார் தான் சொல்லுவார்கள். நீங்கள் உங்கள் வாழ் நாளில் மறக்காதவாறு நான் ஒக்கறேன். அவளை படுக்க வைத்தது, கால்களை நான்கு உயர்த்திததி, பிரிததது அவள் பூந்டைக்கு அருகில் நான் முட்திக்கால் போட்டுக்கொண்டு, என் பூளை அந்த சொர்க்க வாசலில் வைத்தது அழுத்த்னேன்.

நாதிதிது நாத தயாராக இருக்கும் சேற்று நிலம் போல இருந்தது மேகலாவின் பூண்டாய். ரெண்டே நொடியில் என் பூல் முழுவதும் அந்த சிங்கார பூந்டைக்குள் காணாமல் போக்கி விட்டது. அவள் காலை இன்னும் பிரிததது பிடித்த்து கொண்டு, அவள் பூந்டையில் யுத்த்ம் பண்ணினேன். குரூஷெதிரா போர் போல அடிததித்தேன். அவள் கொஞ்சம் கூட கத்த்வே இல்லை. மகிழ்ச்சி முகத்தில் தெரிந்தது. என் மனைவி சாதாரணமாகவே ஒக்கும்போது சதிதித்ம் அதிகம் போடுவாள். ஆனால் மேகலாவின் பூந்டையில் பைல் பவுண்தெசன் போடுவது போல அடிக்கிறேன். கொசு கடிப்பது போல பாவிக்கிறாள். இது பூந்டையா. அல்லது இரும்பில் பண்ணியதா என்று சந்தேகம் கூட வந்தது. ஒவ்வொரு அடிக்கும், குவளை மலர்.

Comments