நாட்டாமை வீட்டில் நாட்டுக்கட்டைகள் நாட்டாமை

Naatammai Veetil Nattukataigal Naatammai

 

செட்டி நாட்டுப் பக்கம் பல பெரிய பெரிய நாட்டாமைகளின் வீடுகள் காலியாகவே உள்ளன. அடுத்தடுத்த தலைமுறையினர் வெளியூர்களிலும் வெளி நாட்டிலும் செட்டில் ஆகி விட, ஊருக்கு ஏதாவது திருமணம் நடத்த அல்லது திருவிழாக்களுக்கு மட்டுமே வந்து ஒரு வாரமோ மாதமோ தங்கி விடுமுறை அல்லது விசேடங்களை கழித்து விட்டு செல்கிறார்கள்.

அது வரை அந்த நாட்டாமைக்களின் பிரமாண்ட பங்களாக்களை பாதுகாக்கும் உள்ளூர் அல்லது உறவினர் வழி ஏழை பாழைகள் இப்படி காலியான நாட்டாமை பங்களாக்களில் நாட்டுக்கட்டை ஓழ் நடத்தி சுகமாய் அனுபவிக்கிறார்கள்.

இப்படி வாய்ப்புகள் பல பெரிய வீட்டு பங்களாக்கள், பழைய எஸ்டேட்கள்களில் நடந்தாலும் வாய்ச்சவனை விட வேலைக்காரன் அனுபவிப்பது அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அதிசய வாய்ப்புகள் தான். ஒரு காலத்தில் அந்தப்புரமாக இருந்த படுக்கை அறையில் இவர்கள் போட்டு அனுபவிப்பது பார்க்கவே பரவசமாக தோன்றுகிறது.

Comments