நிறத்தில் அழகில் அடைவதல்ல காம சுகம்

Nirathil Azhagil Adaivathala Kama Sugam

 

எங்க நிறுவனத்திற்கு மூன்று பங்குதாரர்கள். மூன்று பேரும் இளம் மற்றும் நடுத்தர வயதினர்.

வார விடுமுறையில் பல பெண்களோடு அவர்கள் உறவாடுவது தெரியும் என்றாலும் ஒரு கட்டத்தில் அத்தனை பெண்களோடு ஒரு ரவுண்டை அனுபவித்த முடித்து விட்டு போன் ஆபரேட்டராக மற்றும் வரவேற்பாளராக இருந்த என் மேல் மோகம் கொண்டு ஒவ்வொரு பங்குதாரரும் தனித்தனியாக அழைப்பு விடுக்க அவர்களை விட வயதில் அதிகமான, அழகில் குறைந்த நிறத்தில் குறைந்த நான் அவர்கள் அழைப்பை புரிந்து கொண்டு அட்டகாசமாக கம்பெனி கொடுத்தேன்.

மற்றவருக்கு தெரியவேண்டாம் என்று அவர்கள் மறைத்தார்களா அல்லது பகிர்ந்து கொண்டார்களா தெரியாது வெளிநாடு டூர் போன போது மற்ற அழகான குட்டிகளை விட்டு விட்ட என்னை மற்றும் அழைத்துச் சென்று இப்படி கலவை காம சுகம் அனுபவித்த திளைத்தனர்.

Comments