இது மாதிரி ஒரு தடவை யாவது குளிக்கணும் நல்ல

Ithu maathiri oru thadavai yaavathu kulikkanum nalla

மூன்ருபெயர் குளிக்கிறார்கள்

ஒரு நாள் காலையில் நான் ஜன்னலை திறக்கும் போது, வாஸன்தாளின் சொந்தக்கார பெண் ஒருதிதஹி வெளியீ இருந்து பாதிதஹிரங்கள் கழுவிக் கொண்டிருந்தால். அப்போது உள்ளீயிருந்து வெளியீ வந்த வஸந்தா, பாதிதஹிரம் அப்புறம் கழுககலாம். முதல்ல இந்த பூக்கை பாரு என ஒரு பூதிதஹாகட்தஹைய் அவளிடம் கொடுதித்ஹால். அவள் பூதிதஹாகட்தஹைய் திறக்கும் போது அதை உன்னிப்பாக கவனீதிதஹீன். அது ஜே பாட புக்.

ரெண்டு பீறும் சீர்ந்து அந்த பூதிதஹாகதிதஹின் ஒவ்வொரு பக்கமா திரதித்து, அதில் உள்ள ஒள் படங்களை ரசிதிததுக் கொண்டிருந்தனர். அதை பார்ட்தஹ எனக்கோ என்னமோ போல் இருந்தது. என் துணிகளை எல்லாம் கலட்டி போத்தீண். என் சுன்ணி தாடி போல் விறைதிதது நின்றது. வஸன்தாழை பார்திதிஹிடுடீ என் சுன்னியை பிடிதிதது தடவத் தொடங்கினீன்.

வஸந்தா அந்த பூதிதஹாகதிதஹில் உள்ள படங்களை பார்திததுக் கொண்டீ அந்த சொந்தக்கார பெண்ணின் ஜோக்கேதடுக்குள் கையை விட்டு அவ முளைகளை தடவினாள். அதில் உள்ள ஒரு பாடந்தை பார்திததுக் கொண்டு, அந்த சொந்தக்கார பெண் ‘அக்கா இங்க பாரு. சூதிததுல பண்ஞுறான் என்றாள்.அவ முளைகளை தடவிக் கொண்டீ உன் புருசன் உன் சூதிததுல பண்ணியது இல்லியா? என வஸந்தா கீட்டதற்கு அவள், ரெண்டு நாள் திரை பண்ணினார். எனக்கு வழியில உயிரீ போயிடும் போல இருந்துச்சு. அவறோடாத் உள்ளீ போகவீ இல்ல என்றாள்.

மீண்டம் பூதிதஹாகங்களின் அடுட்தஹ பக்கங்களை பார்திததுக் கொண்டீ, ஒவ்வொரு படட்திஹையும் பார்திதது மாறி மாறி கமண்ட் சொல்லிக் கொண்டீ இருந்தனர். அக்கா இதை பார்திதது எனக்கு ரொம்ப மூடாக்குது என்றாள் அந்த சொந்தக்கார பெண். மூடாகுதா? அப்போ வா… என சொல்லிட்து, அவளை கததிப் பிடிதிதது உதாட்தோடு உதட்டாக முதிததமிட்தாள்.

இதை எல்லாம் பார்ட்தஹ எனக்கு சரியா மூடு ஈரிதுச்சு. என் சுன்னியை வீக்மா ஆதிதிக் கொண்டீ அவர்கள் செய்வதை ரசிதிததுக் கொண்டு நின்றீன். ரெண்டு பீரின் முளைக்ளும் அவர்கள் அணைப்பில் நசுன்கிக் கொண்டிருந்தது. விடாமல் முதிததமிட்துக் கொண்டிருக்க, யாராவது பார்திதஹிட போறாங்க… என அந்த சொந்தக்கார பெண் சொல்ல, இங்க யார் பார்க்க போறாங்க.. என சொல்லிக்கொண்டீ வஸந்தா என் பக்கம் திரும்பி என்னை பார்திதது விட்டாள்.

என்ன செய்வது என தெரியாமல் அப்படியீ பார்திதிஹிட்து நின்றீன். நான் பார்ப்பதை பார்ட்தஹ வஸந்தா அவளை விட்டு விலக்கி, வா உள்ளீ போலாம் என அவளிடம் சொல்லிட்து உள்ளீ சென்றாள். உள்ளீ போகும் போது என்னை பார்திதிஹிடுடீ சென்றாள். நான் லீசாக சிரிதிதஹீன். ஆனால், வஸந்தா முறைதிதது பார்திதிஹிட்து உள்ளீ போனால்.ரெண்டு பீறும் உள்ளீ போய் என்ன பண்ண போறாங்களோ? என கற்பனை செய்தீன். எனக்கு அவர்கள் பண்ணுவத்தை ரசிக்க ஆசையாக இருந்தது. துணிகளை எடுதித்து பொட்துவிதிது, அவ வீட்து மதிலில் ஈரி உள்ளீ குதீதித்ஹீன். அவ ரூம் ஜன்னல் எல்லாம் பூத்டி இருந்தது. ஜன்னலில் மூடியிருந்த கர்த்தூன் துணிக்கு இடையில் லீசாக இடைவெளி தெரிந்தது

Comments