தெரு பூங்காவில் அத்தையோடு விரல் விளையாட்டு

ஊரடங்கி இந்த சூழலில் சிலருக்கு வாய்ப்பு இல்லாது போன பல சுக அனுபவங்களில் பூங்காக்களில் இப்படி ஜோடியாக அமர்ந்து செய்யும் அந்தரங்க லீலைகள் தான்.

மகளோட மாப்பிள்ளையை மடக்கிய ஆசை அத்தை ஓல்

வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் வெறுமை தோன்றும். இளமையில் விட்ட குறை தொட்ட குறையான காமம் மட்டுமே அந்த வெறுமையை இப்படி நிரப்ப முடியும்.

ஆர்பிதா அத்தையோடு அந்தரங்க விளையாட்டு

சக வயது கன்னியர்களை காளையர்களை வளைப்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை. மலையேறி முட்டி மோதி மொக்கை வாங்குவதை விட இப்படி ஆண்டிகளின் முலை முத்தமிட்டு மயக்குவது சுலபமே.