பாபிய் மங்கை கடைக்காரனிடம் பொருள் வாங்கி ஒழு கொடுக்கிறாள்

பல நாட்கள் அப்பறம் நேருக்க மாக சவுத் இந்திய ஆன்டிகள் சுன்னியில் போடும் காட்சிகளை கொண்ட வீடியோ வை பார்த்த அனுபவம் ஆகா இருக்கிறது

பால் காரன் கூட மேட்டர் போடும் மல்லு ஆன்டி மல்லிகா

பார்த்த உடன் பிடித்து பொய் விட்டதே என்று இந்த பால் காரன் கூட படுத்து தப்பாக பொய் விட்டது என் முலைகளை பிடித்த அவன் ஆரம்பத்தில் இருந்து கசக்கி கொண்டது இருக்கிறான்.