வயத்ரிக்கு வந்த மகள் அப்பாவிற்கு கை குலுக்கி விடுகிறாள்

சோர்ந்து பொய் இருக்கும் அப்பா விற்கு கொஞ்சம் சுகம் கொடுக்கும் அன்பான மகளை பாருங்கள். அவரை நாற்காலியில் வட்கார வைத்து இவள் கீழே குனிந்து வாய் போடுகயால்.

அப்பா வை இதற்க்கு மேலே மகளால் சந்தோஷ படுத்த முடியாது

எல்லா குட்ம்பதிலும் நீங்கள் இந்த சமாச்சாரத்தை கண்டு விட முடியாது. இவளை போன்று ஒரு மகள் இருக்க இந்த அப்பா கொடுத்து வைத்து இருந்து இருக்க வேண்டும்.