மல்லு தெறிக்க விடும் கன்னி யின் முதல் கொடூர காமம் செக்ஸ்

வீட்டில் சூப்பர் ஆனா அம்சனக்ளை கொடன்னு இருக்கு மனைவி இருக்கு பொழுது தினமும் ஓக்காமல் விட்டால் எப்படி. அவள் போதும் என்று சொல்லும் வரை அவளை ஒப்பது அவனது கடமை.