தங்கசியிர்க்கு ஆசை காட்டி பாய்ந்த அண்ணன்

சின்ன வயதில் இருந்து தனது கூடியே இருக்கும் தங்கச்சியின் சாமான்களை ஆர்வ பட்டு ருசி பார்த்த ஆபாச மான அண்ணனை இங்கே காணுங்கள்.