மனைவியது பிறந்த நாள் அன்று கண்களை கட்டி கொண்டாட்டம்

முதிர்த இந்த பாபிய் யது பிறந்த நாள் வருகிறது அன்று அவளுக்கு எதவது புதிய தாக கொடுக்க வேண்டும் என்று அவளது கணவன் ஒரு யோசனை செய்து அவளது கண்களை கட்டுகிறான்.

ஆபீஸ்யில் வேலை செய்ய தவறிய ஊழியருக்கு தண்டனை

வர வர இந்த சங்கீதா பாபிய் ஆபீஸ்யில் சரியாக வேலை செய்ய மாட்டேன் என்கிறாள். அதற்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவளுக்கு ஒரு சரியான தண்டனை ஒக்க விரும்பினேன்.

கிராமத்து ஆன்டி வாழைபழம் எடுத்து வினோத கை வேலை

இந்திய பெண்களுக்கு வாழைபழம் யை நறைய விரும்புவதற்கு ஆனா காரணம் இது வாக தான் இருக்க வேண்டும். அது அவர்களுக்கு இரண்டு பசியை தீர்க்கும். வயிட்ற்று பசி காம பசி.

கண்களை மூடி கொண்டு காதலன் காட்டும் தடி

வெட்கம்டும் கணவன் தன்னுடைய மனைவியின் மூடை தனிபதர்க்கு அவளது கண்களை காட்டி போட்டு விட்டு அவளை காம படுகையிர்க்கு அழைத்து செல்கின்றான்.