பூல் உம்புவது என்று வந்து விட்டால் இந்த மனைவி பிரேக் எடுக்க மாட்டாள்

The Wife is Sucking Cock With Taking A Single Second Of Break | Tamil Wife

House Wife Delicious Sex

இரவு நான் அரை தூக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய மனைவி என்னிடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப மூடு ஆக இருக்கிறது நான் உங்களை வெறித்தனம் ஆக ஒக்க வேண்டும் என்றால். தானாக வந்தவளை நான் எப்படி தாம்பத்தியம் உறவு கொள்ளாமல் விடுவது. எப்படி எல்லாம் வைத்து அவளை நான் சூது அடித்தேன் என்று நீங்களே பாருங்கள்.

Comments