அது ஹாஹாஹாஹா. – தமிழ் செக்ஸ் ஜோக்ஸ்

பாப்பு – laughing இதுக்கு ஆப்போசிட்என்ன பப்பு..?

பப்பு – Fucking!

பாப்பு – சீ.. எப்படிச் சொல்றே…?

பப்பு: Laughing-னா அது ஹாஹாஹாஹா. fucking-னா அது ஆ ஆ ஆ ஆ!! …

Comments