அப்போதுதானே – தமிழ் செக்ஸ் ஜோக்ஸ்

ஒரு இளைஞன் தனது முன்னாள் காதலியைத் தேடி மீண்டும் போனான். இருவரும் ஒதுக்குப்புறமாக செட்டிலானார்கள். மும்முரமாக இயங்க ஆரம்பித்னர். அப்போது அந்த இளைஞன் சொன்னான், டியர் நேற்று இரவு நான் வேறொரு பெண்ணுடன் இருந்தேன். அது இப்போதும் எனது மனதில் இருக்கிறது. இருந்தாலும் உன்னைத்தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றான். அதைக் கேட்ட மாஜி காதலி, என்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்கும்போது பிறகு எதற்கு அவளையும் நினைக்கிறாய் என்று கேட்டாள். அதற்கு அவன் சொன்னான்… அப்போதுதானே என்னால் வேகமாக இயங்க முடிகிறது…!!

Comments