உசத்தி – தமிழ் செக்ஸ் ஜோக்ஸ்

ஒரு பணக்கார திமிர் பிடிச்ச எஜமானிக்கும் வேலைக்கரிக்கும் சண்டை வந்து விட்டது.வேலைகாரி சரியாக வேலைபண்ணவில்லை என்று சொல்லி சண்டை போட்டாள்

சண்டை முத்தின சமயத்தில் அந்த வேலைக்காரி சொன்னா: போங்க அம்மா நான் உங்களை விட எவ்வளவோ உசத்தி.

எஜமானி கேட்டா. யார் சொன்னது. எங்க விட்டுக்கரரா. இவ சொன்னா இல்லை. ஆனா உங்க டிரைவர் தான் சொன்னான்.

Comments