சைஸ் அல்ல, டேஸ்ட் – தமிழ் செக்ஸ் ஜோக்ஸ்

ஒரு இங்கிலாந்துக்காரரும், பிரெஞ்சுக்காரரும் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.

பிரெஞ்சுக்காரர் சொன்னார் – போன வாரம் ஒரு பெண்ணைப் பார்த்தேன். அவரது கிளிட்டோரிஸ் அப்படியே தர்பூஸ் மாதிரியே இருந்தது…

இங்கிலாந்துக்காரர் கேட்டார்- அவ்வளவு பெரிய சைஸா.. நம்பவே முடியலையே…

பிரெஞ்சுக்காரர் சொன்னார்- இந்த இங்கிலாந்துக்காரர்களுக்கு எப்புவுமே சைஸ்தான் ஞாபகத்திற்கு வரும். நான் சொன்னது சைஸ் அல்ல, டேஸ்ட்….

Comments