பேண்டீஸையும் கூட எடுத்துர்றேன் – தமிழ் செக்ஸ் ஜோக்ஸ்

அந்த மேலாளருக்கு பெரும் குழப்பம். உடனே தனது அழகான பெண் பி.ஏவைக் கூப்பிட்டார்.

அதாவது நான் உன்னிடம் ஒரு கோடி ரூபாயில், 17 சதவீத பணத்தை கழித்துக் கொண்டு மிச்சத்தைக் கொடுக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள். அப்படியானால் நீ எவ்வளவு எடுத்துக்குவே என்று கேட்டார்.

அதற்கு அப் பெண் சொன்னார்.. எனது பேண்டீஸையும் கூட எடுத்துர்றேன் சார்….!

Comments