போய்ப் போய் களைப்பாகி விடுவார்கள் – தமிழ் செக்ஸ் ஜோக்ஸ்

ராம்சாமி – செக்ஸ் திருப்தியைப் பொறுத்தவரையில் பெண்கள் சாலை போல.. ஆண்கள் அதில் பயணம் செய்யும் பயணிகளைப் போல..

கருப்சாமி – எப்படிச் சொல்றே

ராம்சாமி- ரோடுக்கு எப்போதுமே சோர்வு வராது.. ஆனால் பயணிகள்தான் போய்ப் போய் களைப்பாகி விடுவார்கள்.

Comments