சிறிய முலை ரொம்ப சில்லுனு இருக்கிறது

Siriya mulai kal nalla sillinu irukkirathu ivalidam

ரகசிய அறையில் ஆடை மாதிரி கொடன்னு இருக்கும் அறையில். அவளை அவளே தனது வுடல் மேனி எப்படி அழகாக இருக்கிறுது என்று பார்பதற் காக அவுத்து போட்டு கண்டால். அவளுக்கு அப்போது திடீர் என்று மூடு அள்ளி கொடன்னு வந்து விட்டது. அவளது கனவு காதலை நினைத்து கொடன்னு தனது விரலை பூளை போல நினைத்து கொடன்னு மெது வாக வுள்ளே விட்டு மூடு ஈர நோண்ட தொடக்னுகிறாள்.

Comments