டீன் பெனுக்கு ஈரலாமண காமம் காதலன் மேலே

Teenage penukku eeeralaama kaamam thanathu kaathalan mela

நான் ரெண்டு கையாளும் ரெண்டு முளைகளையும் கசக்க அவங்காளிடமிருந்து முனகல் வந்தீத்டீ இருந்தது. அப்டியீ அவங்க முககதிதிஹைய் பாதிதஹிடுடீ மெல்ல அவங்க முளைகள் மீளீ நைதடியுடன் வாய் வெச்சு சப்பினீன். சரியா அவங்க காம்பு மாடிடிக்க என் றீவாதி டீச்சர் புரா போதாத்து தெளிவா தெரிந்தது. அவங்க காம்புகளை சப்ப அவங்க மீளீ பாதிதஹிடுடீ முணக்ினாங்க. இன்னொரு முலையா நைதடியுடன் கசக்க றீவாதி டீச்சர் அப்டியீ நின்னாங்க. பின் நான் எழ வெறி வந்த மாதிரி என்னை சோபாவில் தள்ளினாங்க. நான் திதீரேர தள்ளியதால் அப்டியீ விழா என் பீண்ட் ஹீக்குகளை கலட்டி பீண்ட்ட சராசரவென உருவ என் சுன்ணி ஜாத்டியில் ஆடியது. நான் அப்டியீ என் சட்டைய கலட்டி போட அவங்க என் காலடியில் குந்த வைய்தித்ஹு உக்காந்து என் ஜாத்திய விளக்க என் சுன்ணி கம்பி மாதிரி 90 திகிறியில் அவங்க முககதிதிஹைய் பாக்க றீவாதி டீச்சர் முகதிதிஹில் புன்னகை. என் சுன்னிய மெல்ல பிடிச்சு ரெண்தாதிதூ ஆட்டிது அப்படியீ அதன் முன் தொலை இழுதிதஹு தலைப்பில் முதிததமிட்தான்க.

எனக்கு ஷாக்கதிச்ச மாதிரி இருக்க அவங்க அப்டியீ என் நுனி மொட்தா நாக்கினாங்க. என் றீவதியின் கை ஜாலதிதஹாலும் வாய் ஜாலதிதஹிலும் நான் துடிக்க அவங்க தப்பேனா என் சுன்னிய கவ்விட்தான்க. என் சுன்னியை ஆய்ச் கத்திக்குள் போட்த மாதிரி இருக்க நான் அப்டியீ துடீசீன். நான் எதிர்பாக்காமலீயீ என் றீவாதி டீச்சர் சுன்னியை வாய்க்குள் போட்து உம்ப அவங்க வாய் ஜாலதிதஹால் சுன்ணி வேடிக்கிற மாதிரி இருந்தது. நான் வெறி தலைக்கீறி அவங்களை இழுதிதஹு சோபாவில் உக்கார வெச்சீன். அவங்களும் அமர அவங்க காலடியில் மண்தியிதிது அவங்க நைததியை வீக்கமாக மீளீ தூக்கினீன். அவங்களும் ஒதிதஹுலைக்க அவங்க நைததி அவங்க வயிரிரிங் வரை தூக்கப்பட்தது. அங்கீ.. ஆஹா என் அழகு தீவதை றீவாதி டீச்சரின் பூண்டாய் பலபளவெண வாயத் திறந்தீத்து என்னையீ பாதிதஹிதிருக்க நான் அவங்கள் முககதிதிஹைய் பாதித்ஹீன். அவங்க குழந்தை மாதிரி முககதிதிஹைய் வெச்சிறுக்க நான் அவங்க முதிய பிடிச்சு இழுதிதஹு அவங்க முகதிதிஹில் முதிததமலை பொழிந்தீன். பின் விட்துதிது அவங்க பூந்டைய பாக்க சிறுசிறு முடிகளுடன் என்னை பாதித்ஹு சிரிச்த்து. நான் என் வாழ்வில் பாக்கும் முதல் பூண்டாய். பாதிதஹதும் வெரியீரா அவங்க பூந்டைக்கு என் முதிததாங்களை வாரி இறைதிதஹீன். அவங்க என் தலைய பிடிசிட்து சினிங்கினாங்க. நான் அப்டியீ அவங்க பூந்டையை ரெண்டு விரலால் விரீச்சீன். என்ன தான் ஒரு பிள்ளையா பெதிதஹிருந்தாலும் அவங்க பூண்டாய் இதழ்கள் செக்கச்செவீலென அழகாகதிதஹான் இருந்தது. எனக்கு கண்கள் விரிய மெல்ல நுனி நாக்கை நீதிதி அவங்க பருப்பை நாக்கினீன்.

அவங்க சுகதிதிஹில் ஸ்சாா என முநக நான் பாதித்ஹ பிட்து படங்கள் எனக்கு கை கொடுதிதஹது. நான் அப்டியீ மெல்ல அவங்க பூண்டாய் சதைகளை நக்க அவங்க பூந்டையில் பதிந்திருந்த காம பானம் என் நாக்கை நனைட்தஹது. என் றீவாதி டீச்சரின் தீன் துளிகள் அமுதட்தஹைய் போலயிருக்க

Comments