பூல் இப்போது இருக்கும் பெண்களுக்கு சாக்லேட்

pool thaan ippothu irukkum pengalukku chocolate

இவள் தனது நண்பனின் பொல்லை எடுத்து உம்புவதை பார்கஊம் பொது எந்த பையனாக இருந்தாலும் மிகவும் ஆசை யாக இருக்கும். நமக்கும் எப்படி ஒரு பெண் வந்த பண்ணனும்.  இவள் அவனது பொல்லை பிடித்து மீளும் கீழு மாக சப்பி கொண்டே அது மாட்டும் இல்லாமல் அவனது பூளிர்க்கே ஒரு மூடு கொண்ட மசாஜ் யை செய்தாது போல அனுபவத்தை கொடுத்து விட்டால்.

Comments