ஜெட்டியை ஓப்பதற்கு முன்னாடி கலட்டி காட்டினால்

Jeettiyai Oppatharkku Munnadi Kalatti Kattinaal

நீஎங்கள் விரும்பிய காதலி உங்கள் முன்னாடி யாக வந்து. அவள் யாருக்கும் கட்டாத சாமான்களை அவள் உங்களுக்கு கட்டினால் எப்படி இருக்கும் நீங்களே யோசிங்கள்.  அவள் மேல் ஆடை முதல் கலட்டி. அப்பறம் மெல்ல அவள் கீழே யும் அவுத்து போட்டு எனக்கு முதல் ராத்திரி அனுபவத்தை அவள் தந்தாள்.

Comments