கட்டை யை பூளை வைத்து ஓக்கிறான்

kattai pool vaithu kondu koothiyil soruvukiraan

koothi pool

ஆன்டி கலை பார்த்து கொண்டே இருந்து நமக்கு எலாம் சலித்து பொய் இருந்து இருக்கும் என்பது எங்களுக்கு புரிகிறது. அத நாலா தான் இது மாதிரி யான ஒரு மலயணம் ருசி இருக்கும் ஒரு நச்சுனு இருக்கும் பெண்ணை வைத்து இந்த பாத்தில் நீஎங்கள் காண இருக்கிறீர்கள். இவள் இப்படி தனது வுடல் அமைப்பை கொண்டு இருக்கிறாள் என்பதை காணுங்கள். ஒரு கடையில் வாங்கி இருக்கும் ஒரு போம்பையை போல இவளது வுடல் அமைப்பு இருக்கிறது. அது காணும் பொது இப்பது எனக்கு வுள்ளே சிணுங்கள் ஏற்படுகிறது.

அனால் இவளது உடலை என்னும் கொஞ்சம் ஆராய்து பார்த்தல் இப்படி எலாம் இருக்கும் என்பதை கண்டால். என்னும் நமக்கு ஆச்சரிய மாக இருக்கும். வான்கள் இப்போது பார்க்க தொடங்குவோம். இப்போது தான் இவள் தனது ஜிம் ச்லச்சில் இருந்து வந்து இருபால் போல. அப்படி இருக்கும் பொது. தன்னை கொஞ்சம் படம் எடுத்து அழகு பார்க்க வேண்டும் என்று இவள் ஆசை பட்டு. கேமரா முன்னாடி யாக குனிந து தனது அழகை அவளே பார்த்து கொள்கிறாள் இப்படி இருக்கிறது என்று. ஆனால் முதலில் எடுத்த வுடனே அப்படிஅவள் அம்மண மாக இருந்து கொடன்னு ஒக்க தொடனு வது என்று மிகவும் கூச்ச பட்டு கொடன்னு இந்த பெண். இவளது விடலை மட்டும் முழுவது மாக காட்டி விட்டு அப்பறம் இவளது முகத்தை தனது கை யை வைத்து கொடன்னு மூடி வைத்து கொள்கிறாள். இவளது மா நிறம் கொண்டு இருக்கும் அட்ன்ஹா வுடல் தான் இவளது சூப்பர் சிறப்பாக இருக்கிறது. ஈர்க்கவே இவளை கஞ்சி காம கழலில் மூழ்கி விட்டகு. இதை என்னும் சொவரசிய மக்க வேண்டும் என்பதற் காக,.

இவளது புண்டை யை எடுத்து ஒக்குவதர் க்கு முன்பாக யாவளது வுடல் முழுவதும் முத்தை கொடுத்து கொண்டு சுகத்தை யும் செயர்த்து அவளது கீயல் இருக்கும் பாகத்தில் கொடுத்து வருகிறாள். வழக்க மாக எல்லா பெண்களும் ஒருத்தன் தனது ரோட்டை எடுத்து ஒத்து கொடன்னு இருக்கும் பொது நல்ல ஐயூ என்னை என்னும் நல்ல ஒக்க ஆரம்பியுங்கள் என்று கூச்சல் வரும் மாதிரி யாக கத்தி கொண்டு இருப்பதாய் தான் நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த பெண் அப்படி இல்லாமல் தன்னை ஒக்குறவள் நல்ல தடிமனான பூளை வைத்து கொண்டு ஒத்து கொடன்னு இருக்கும் பொது. இவள் என்னமோ தனது புண்டை க்கு முத்தம் கொடுப்பதை போல இவள் சிறிது கொண்டு இருக்கிறாள். இவளது சிரிப்பை இப்படி யாக அடக்கி விட்டு இவளுக்கு சுகத்தின் வுச்சதிர்க்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை காக. இவன் என்ன எய்கிறான். இவளை வைத்து படுக்க போட்டு கொண்டு. என்னும் நல்ல வெறி தான மாக ஒத்து கொண்டே இருக்கிறான். அப்பறம் ஒரு கட்டடத்தில் சுகம் முதி பொய் விட்ட பிறகு நல்ல வீக மாக கத்தி கூச்சல் போட ஆரம்பிக்கிறாள்.

 

 

Comments