வெட்கப்படும் அத்தை பெண்ணை வியர்த்து எடுத்த செக்ஸ்

Vetka Padum Aththai Pennai Viyarthu Edutha Sex

என்னுடைய அத்தை பெண்ணிற்கு இரண்டே விசியங்கள் தான் பிடிக்கும் ஒன்று அவள் விளையாட வைத்து இருக்கும் பந்து மட்டற்ற ஒன்று என்னுடைய தடியில் இருக்கும் பந்து.  ஆனால் நான் என்னுடைய பந்துகளை நான் கொடுக்கிறேன் நீ உன்னுடைய மார்பில் இருக்கும் இரண்டு பந்துகளையும் நீ தரியா என்று நான் கேட்டு ஒரு முடிவிற்கு வந்தேன்.

 

Comments