வள வள என்று இருக்கும் வுடலை வகிக்கலாமா

வள வள என்று இருக்கும் வுடலை வகிக்கலாமா
வள வள என்று இருக்கும் வுடலை வகிக்கலாமா

Vala Vala enru irukkum unathu vudalai naaan vaaasikkalaama

படுக்கை விரித்தேன்

ஆனால் அவன் பூல் பூண்டாய் அடி வரை போய் இடிக்கிறது. நாம் எந்த உலகில் இருக்கிறோம் என்று கூட அவளுக்கு புலப்படவில்லை. ஒன்றீ ஒன்று மட்தும் புரிந்தது. ரொம்ப நாள் காய்ந்து கிடந்த தான் பூந்டைக்கு இன்று விருந்து. எதுக்குமீ ஒரு அளவு உண்டு இல்லையா- ஆம். சீனா தானா இன்னும் கொஞ்சம் பழம் கூடி ஒதிதஹான். அவள் உடம்பு சிலிர்ந்து மீண்டும் ஒரு முறை ஜூசை கொட்டிநாள். சீனா தானா உடம்பும் துல்ளியது. அவனுக்கு பிரிந்தது. தாம் திறக்க போகிறது என்று. நாலு நாள் ஒக்கததால் அது வரை சீர்திதஹு வைய்தித்ஹு இருந்த காஞ்சி இப்போது கொட்டபோகிரந்து என்று. நினைட்தஹது போல நடந்தது. சீனா தானாவின் பூல் வெடிதிதஹது. அவள் பூந்டைக்குள் பிரவாகம் ஈர்பாட்தது. அவன் விடுவது காஞ்சியா அல்லது சிறுநீறா என்று அஞ்சும் அளவுக்கு காஞ்சியை கொட்டினான் அந்த ஆப்பாதிதஹுக்குள். எப்படி ஒப்பதில் காராரோ அது போலவீ கடைசி சொட்டு காஞ்சி சோட்திய அடுட்தஹ நொடியீ சீனா தானா பூளை வெளியீ எடுதித்ஹுவிடுவான்.

அன்றும் அப்படியீ பண்ணினான். அவன் பூளை எடுதிதஹ பின்னும் அவள் பூந்டையில் இருந்து சீனாததானாவின் காஞ்சியும் அவளின் காம நீரும் வழிந்து வந்து கொண்டீ இருந்தது. அவள் அந்த காஞ்சியை தோட்டு பார்ட்தஹால். அப்பா அப்பா என்னடா கேட்டி. அந்த காலதிதஹில் வெண்காலப்பானை வைய்தித்ஹு சமைக்கும் போது வடிக்கும் காஞ்சி போல அவ்வளவு கெட்டியாக இருந்தது. அவன் காஞ்சியை தோட்டு பார்திதஹு மகிழ்ந்து அவனுக்கு நன்றி சொன்னாள். அன்ணீ ரொம்ப தீங்காச். அவர் ஊருக்கு போய் ரெண்டு மாசம் ஆச்சு. நானும் பொருதிதஹு பொருதிதஹு பார்திதஹீன். முடியவில்லை. இப்போ நீங்க கூதித்ஹிய கூதித்ஹில் தான் எனக்கு உசிரீ திரும்ப வந்தது. ஒள் சுகம் கண்டபின் ஒக்காமல் இருந்து இவ்வளவு நாள் ரொம்ப கால்தபாத்தீண். இன்னிக்கி அண்ணன் தயவால் தான் என் பூண்டாய் குளிர்ந்தது. ஆனால் ஒண்ணீ ஒண்ணீ கெஞ்சி கீத்டுக்கரீன் அன்ணீ. இன்னும் ஒரு தடவையோ அல்லது ரெண்டு தடவையோ நீங்க பண்ணினாள் எனக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் தாங்கும். அதுக்குள் என் புருசன் வந்து விடுவான் என்று கெஞ்சினாள். அவள் அப்படி சொன்னது சீனா தானாவுக்கு அல்வா சாப்பிட்தது போல இருந்தது. நீ கவலை படாதீ. உன்னை முழுவதும் திருப்தி படுட்த்ஹாமல் நான் அனுப்பவீ மாட்தீண். நீ இந்த ஓலை உன் வாள் நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாமல் பண்ணுவது என் பொறுப்பு. அவள் ரொம்ப சந்தோஷா பாத்தால். புருஷனை ரெண்டாவது ஒழுக்கு கூபிபிட்தாள் அவன் உடணீயீ சரி என்று சொல்ல மாட்தாண். இவன் யாரோ. எனக்கு தெரியாது. உன்னை முழுவதும் திருப்தி படுட்த்ஹாமல் அனுப்ப மாட்தீன்னு சொல்றான். அந்த மகிழ்ச்சியில் அவனை பார்ட்தஹால். திரும்பவும் அவளுக்கு ஆச்சரியம். இந்த அடி அடிதிதஹு லிதிதார் கணக்கா காஞ்சியை கொட்டிய அவன் தாடி சுருங்காமல் கம்பு போல இருந்தது. ஒரு தடவை ஒதிதஹவுடன் தான் புருசன் பூல் இருக்கும் நிலையை நினைவு கூர்ந்து பார்ட்தஹால். அது துவந்து போய் இருக்கும். அதை உருவி பிடிதிதஹு விட்டாள்தா.

ன் திரும்பவும் கிளம்பும். இன்கீ அது சுருங்கவீ இல்லை. தான் வியப்பை கட்டுப்டுட்தஹ முடியாமல் அன்ணீ இந்த குதித்ஹு குத்ினபின்னும் உங்க சாமான் சுருங்கவீ இல்லையீ எப்பபடின்னு கீட்தால். இவள் இப்படி கீட்டததுக்கு சீனா தானாவுக்கு ஒரீ கீக். அதுதான் புல்லீ என் பூலின் மகிமை. அது கடவுள் கொடுதிதஹ வர பிரசாதம். மூணு ஷாட் வரை அப்பதிட்தஹான். அவளுக்கு ஆச்சரியம். சந்தோஷமும் கூட ஈண் என்றாள் இன்னும் ரெண்டு தடவை ஒக்கும்போது இப்படியீ இரும்பு றாது போலதாணீ இருக்கும். பொம்பிலைக்கு அதை விட்டாள் வீறு என்ன வீனும். பணம் காசு எல்லாம் அப்புறம்தான். முதலில் இரும்பு தாடி பூல்தான் வீனும். அன்ணீ. வரீங்களா என்று தான் பூந்டையை காததி அழைட்தஹால். சீனா தானா இரு புல்லீ. கொஞ்சம் ஸ்வீட் சாபிபித்துவிதிது ஒக்கலாம் என்று சொல்லி தான் வாங்கி வந்த ஸ்வீட் காரதிதஹைய் கொடுதித்ஹான். இருவரும் சாபிபிதிதார்கள் . மீளும் ஒரு வாளை பலட்தஹைய் கொடுதித்ஹான். வீண்தாம் போரும் என்றாள் . அப்படி சொல்லாதீ. இந்த வாலப்லாதிதஹின் அருமை உனக்கு தெரியாது. ஒரு வாளை பழம் சாப்பிட்தாள் ஒரு தடவை ஒக்கும் சக்தி கிடைக்கும். உன் புருசன் ரெண்டாவது ஷாட் அடிக்க கலட்த பாடுவான்ண்ணு சொன்னியீ. அடுட்தஹ தடவை ஒக்கும்போது முதல் ஷாட் முடிந்தபின் ஒரு வாளை பழம் சாப்பிட சொல்லு. அப்புறம் பாரு.

எப்படி ரெண்டாவது தடவை சாமான் போடரான்னு. அவன் சொன்னபடி சாபிபிட்தாள் . பூந்டையும் பூழும் அடுட்தஹ யுதிதஹதிதஹூக்கு தயாராக இருந்தன. சீனா தானா கீட்தாண். புல்லீ இந்த தடவை எப்படி ஒக்கனும்ன்ணு. அவ சொன்னாள் என்ன அன்ணீ இப்படி கீக்காறீங்க. எப்படி ஒக்கனும்ன்ணு. அவன் சொன்னான் புல்லீ அப்படி இல்லை. நம்ம ஜாதி காரங்க பெரும்பாலும் பொம்பிளைகளை கிளீ படுக்க போட்து ஆண்கள் அவங்க மீளீ ஈரி ஒப்பங்க. இது தான் நூதித்ஹுக்கு தொண்ணூறு பியர் ஒக்கார வகை. ஆனால் வித வித போசில் ஒதிதஹால் இன்பம் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும். புல் கிக்கொதா ஒக்கனும்ன்ணா இதை விட இன்னும் ரெண்டு முறை இருக்கு. ஒண்ணு நான் கிளீ படுப்பீன். என் குச்சி நத்டுக்கும். நீ என் தொடை மீது உக்காந்து அல்லது கொஞ்சம் உடம்பை தூக்கி பிடிதிதஹு என் பூளை உன் பூந்டையில் சொருகி கொண்டு நான் ஒப்பதுபோல நீ உன் உடம்பை மீளீ தூக்கி பின் கிளீ இறக்கி ஒக்கலாம். நான் உன் பாசிகளை கெட்டியாக பிடிதிதஹு கசக்கி கொண்டீ இருப்பீன். அடுட்தஹ போஸ். நீ கால் மறிறும் கைகளை ஊணிகோண்டு ஆடு மாடு போல நாலு காலில் நீக்க வீந்தும். நான் உன் பின்னால் வந்து காலை மாடு பசுவை ஒப்பத்து போல என் சுன்னியை உன் பூந்டையில் பின்பக்கமாக சொருகி ஒப்பீன். அப்படி ஒக்கும்போது உன் முளைகள் மரதிதஹில் காரிறினாள் ஆடும் பழங்களை போல ஆடும். நான் அவைகளை அடிப்பக்கமாக பிடிதித்ுக்கொண்டு அந்த முளைகளை ஆட விடாமல் கசக்கி கொண்டீ ஒப்பீன். இதில் உனக்கு எது வீணும்ன்ணு சொல்லு. அப்படி ஒக்கலாம். அன்ணீ. ஒப்பதில் கூட ஈதிதஹனை வகையா. எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஒண்ணீ ஒண்ணு தான்.

 

நான் கிளீ படுப்பீன். அவர் என் மீளீ ஈரி ஒப்பார். நீங்க சொல்ல சொல்ல ஆசை ஜாஸ்தியா இருக்கு. உங்களுக்கு எது இழ்தாமோ அப்படி ஒருங்க இந்த தடவை என்று சீனா தானாவுக்கு ப்ரீதம் கொடுதித்ஹால்.சீன தானா ஒரீ நொடியில் அடுட்தஹ போசை முடிவு பண்ணிவிட்தாண். அப்படியீ அவள் பக்கதிதஹில் படுதித்ஹு தான் இடது கையை அவள் முத்துக்கு அடியில் கொடுதித்ஹு அவளின் இடது பாசியை பிடிட்தஹான். பின் அவள் வலது காலை உயர்திதஹி பிடிதிதஹுக்க சொல்லிவிட்து தான் கையால் தான் பூளை தடவி விட்டு சைய்து வழியாக அவள் பூந்டைக்குள் சொருகினான். அவள் தலைக்கு அடியில் பெரிய தலைகாணி இருந்ததால் சீனாததானாவின் பூல் தான் பூந்டைக்குள் போவதை பார்ட்தஹால். சீனாததானாவோ அவள் பூந்டையில் பூளை நுழைதித்ஹுவிதிது இன்னும் கொஞ்சம் ஒருக்களிதிதஹு படுதித்ஹுக்கொண்டு அவள் முளையை கசக்கிக்கொண்டீ ஒதிதஹான். அவள் சொன்னாள் என்ன அன்ணீ நீங்க சொன்ன போஸீ வீறு இப்போ ஒக்கும் போஸ் வீறு. ஈண் என்றாள். சீனா தானா சொன்னான். புல்லீ முதலில் நான் சொன்ன போஸ்கலை நீ தெரிந்து கொள்ள வீண்தியது. இந்த போஸ் ஒதிதஹு அனுபவ படவீண்தியது என்று சொல்லி மீண்டும் தான் வீலையை தொடர்ந்தான். அவளுக்கு கொள்ளை ஆசை. அவன் எட்து இஞ்சு பூல் தான் பூந்டைக்குள் போய் வருவதையும் அவன் பூழுக்கு ஈர்பா தான் பூண்டாய் விரிந்து கொடுப்பதையும் தான் காம நீருடன் அவன் பூல் பல பலேன்று இருப்பதை பார்திதஹு எல்லை இல்லா சந்தோஷம் அடைந்தால். அன்ணீ ரொம்ப தீங்காச். இந்த மாதிரி என்னை யாரு அன்ணீ ஒக்க போறாங்க. ரொம்ப நாழி ஒருங்க அன்ணீ. மெதுவாக கூதிடஹினா கூட போரும். உங்க பூல் எப்போதுமீ என் பூந்டைக்குளீயீ இருக்கணும் போல இருக்கு அன்ணீ. உங்க பூல் என் சாமாணுக்குள் போய் வருவதை பார்க்க கண் கொள்ள காட்சியாக இருக்கு. இதை பார்திதஹுக்கிடடீ இருக்கணும் போல இருக்கு. இந்த வெறி பீசால் சீனா தானா குதிதஹுவதை இன்னும் துரித படுதித்ஹினான். அவன் இது வரை ஒதிதஹ பெண்களில் சிலரை தவிர இந்த மாதிரி கீட்து ஒள் வாங்கும் பெண்கள் மிக மிக குறைவு. சீனா தானாவின் பூல் அடி பொறுக்க முடியாமல் பெரும்பாலான பெண்கள் அன்ணீ போரும் விட்டு விடுங்க. என் கூத்தி கிழிந்துவிடும் போல இருக்க. பிலீஸ்னிணு கெஞ்சி விட்டு போய் விடுவார்கள். ஆனால் இந்த நாதிதூ கட்தையோ அன்ணீ இன்னும் குதித்ஹுங்க என்று கெஞ்சுகிறாள். இவள் ஒப்பதில் கில்லாடியாக வருவாள். இவள் இன்னும் சில நாட்களில் பொம்பிலை சீனா தானா வாக ஆகி விடுவாள் என்று எண்ணினான். அந்த எண்ணமீ அவன் பூளை இன்னும் கேட்டி பண்ணியது. ஒரு கையில் அவள் பாசி. மறு கையில் அவள் இடுப்பு. பூளோ அந்த சொர்க்கதித்ஹில் வீறு என்ன வீனும். சீனாததானாவும் அவளை உசுப்பீட்தஹ அவள் அலறினாள். உளறினால். முணக்ினாள்.பிணாதித்ஹினால். பூந்டைக்குள் பூல் இருக்கும்போது பெண்கள் என்ன பீசுகிறார்கள் என்பது அவர்கள் மூலைக்கீ போகாது என்பதற்கு ஆவழீ சாக்ஷி. அவள் சொன்னாள். அய்யோ இப்படிக்கூட ஒக்கலாம்ன்ணு தெரிந்து இருந்தால் அவர் பூலீ வீண்தாம் அன்ணீ உங்க பூலீ போறும்ன்னு உங்க கூடவீ வந்து விடலாம்ன்ணு இருக்கு. இந்த குதித்ஹு வாங்கிநான பின் அவர் பூளை எப்படி அன்ணீ என் பூந்டைக்குள் விட்துகொள்வது என்று கொஞ்சும் மொழியில் பீசிநாள். இந்த பிணாட்தஹால் மீளும் சீனா தானாவின் வெறியை கிளப்பி விட்தது.

Comments