வயதான வாடிகையாலனுக்கு வாடை கொண்ட சமான் விரித்தால்

Vayathaana Vaadikai Yaalanukku Vaadai Konda Samaan Virithaal

வெளிநாட்டு கார்கள் நம்ம ஊரு பெண்களை ருசி பார்ப்பதில் கொஞ்சம் காம வெறி கொட்னவர்கள். அப்படி இங்கே இந்த கிழவன் தனது பூளை அவள் வலித்த புண்டையில் விட்டு ஆட்டினான் இங்கே அவன் எப்படி அவளை நாய் முறையில் வைத்து கஞ்சி தெறிக்க தெறிக்க அவளை அருமையாக ஒக்கும் காம கலி ஆட்டத்தை காணுங்கள் .

Comments