மூடின் உச்சத்திற்கே அவள் என்னை கொண்டு சென்றால்

Moodin Uchathirkke Aval Ennai Kondu Senraal

ஒரு நாள் குத்திற் காக நான் இவளது கூதியில் என் சாமானை நான் விட்டேன். அனால் இவள் கூட செஞ்ச மேட்டர் ராய் பத்தி சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. நல்ல அனுபவித்து செய்தேன். அவள் ஆதிவாசி போல தந்து காதலன் கூட எந்த அளவிற்கு செக்ஸ் ஈடு பாடு கொள்கிறாள் என்று பாருங்கள்.

Comments