தென் இந்திய பெனுக்கு பூல் உம்பும் சோதனை

Then India Penukkum pool Umbum Soothanai

எனக்கு இவளை போல ஒருத்தி வந்து ஒரு தடவை யாவது என் பூளை பிடித்து உம்பி விட்டால் சூப்பர் ஆகா இருக்கும். இவன் கஞ்சி யை எடுத்து அவல வாயில் அடித்த மாதிரி அடிக்கணும். அவள் மேலே அடித்து தெறித்து விட்டு கொஞ்ச நேரத்தல் இடைவெளி விட்டு விட்டு திருப்பி அவன் அவள் மீது தெறிக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

Comments