ஆபீஸ் ஜூனியர் பெண்ணின் மேலே பாய்ந்த சீனியர்

Office Junior Pennin Mele Paaintha Senior Pen

எனது ஆபீசில் ஒரு ஜூனியர் பெண்ணுக்கு நான் விரும்பியதை எல்லாம் கத்து தர சொல்லி என்னிடம் விட்டு விட்டு சென்றார்கள். எனக்கு மிகவும் படியத கலையை நான் அவளுக்கு கத்து தந்தேன். ஆனால் ஆபீஸ் வேலை யை விட இவளுக்கு இந்த சமாசாரம் மிகவும் பிடித்து இருக்கிறது என்று நினைக்கிறன்.

Comments