கணவனின் நண்பனின் தடியை விரும்பி சுவைத மனைவி

Kanavanin nanbanin Thadiyai Virumbi Suvaitha Manaivi

சொக்க வைக்கும் மாடல் காதலி தன்னுடைய கணவன் செக்ஸ் சேட்டைகளில் கோட்டை விடுகிறான் என்பதால் அவள் அவனது நண்பனை தேயர்ந்து செய்து விட்டால். பக்கத்தில் இருக்கும் அவன் தடியை பிடித்து அவன் தடவி கொண்டே இருக்க அவள் வெட்க பட்டு சிரிக்கிறாள்.

Comments