அக்காவும் தங்கச்சியும் செயர்த்து என்னை கைதிக்க வைத்தார்கள்

என்னை போல ஒரு பையனை கவுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மாதிரி யான ஒரு பலாப் பலம் போல இருக்கும் முலை யை தொங்கும் நிலைமையில் பார்த்தல் மட்டும் போதும்.

Comments