ஆசையாய் அடித்து ஓட்டும் அம்மா மகன் சுகம்

Aasaiyai Adithu Ottum Amma Magan Sugam

வீடு தான் உலகம். உலகத்துக்காக வாழ ஆரம்பித்தால் வீடு சுபிட்சமாக இருக்க முடியாது. நாம்ப பிறந்து வாழ்றதே நமக்காக இல்லை. பிறருக்காக தான். பிறருக்கு எனும் போது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுக்காக நான் வாழ முடியாது. முதல்ல என் வீடு என் வாசல் என் உறவு. அம்மாவை நான் ஆசை ஆசையாய் பார்த்துக் கொண்டேன். அவளுக்கு பிடித்தவைகளை வாங்கித் தந்தேன்.

பிடித்த இடங்களுக்கு அழைத்துச் சென்றேன். ஆனால் அதெல்லாம் எங்க அப்பா செய்து விட் போனது தான் ஆனாலும் அம்மா முகத்தில் ஏதோ ஒரு ஏக்கம். தவிப்பு, பெருமூச்சு.
அது அப்பா தராத ஏதோ ஒன்று என்ன என்று பெரிய போராட்டத்திற்கு பிரகு நான் உணர்ந்து அம்மா மகன் உறவில் உறவாடி அம்மாவுக்கு அந்த உல்லாச சுகத்தை கொடுத்தேன். இப்போது அம்மாவும் நானும் உற்சாகமாய்.

Comments