கணவன் செய்யும் சிலுமிசங்கள் கமெராவில் மாட்டியது

Kanavan seiyyum silumisangal cameravil mattiyathu

புதிய தாக கல்யாணம் ஆகிய புத்தம் புது ஜோடிகள் தங்களது தம்பதிய வுரவுகளில் ஈடு படம் போதும். அவர்களை தாங்களே வீடியோ எடுத்து கொண்டே அனுபவித்தனர்.  நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த தம்பதிகள் எந்த சந்தோஷ மாக சிறிது கொண்டு அனுபவிக்கிறார்கள் என்று. இறுதியில் ஒரு புதிய வித மான முத்தை கூட நீஎங்கள் காணலாம்.

Comments