முலை வேலை பார்த்து கொடுக்கும் காதலி

mulaoi velai paarthu kodukkum kaathali

பாடுன்னு அவளது ஆடை கலை எலாம் அவுத்து போட்டு விட்டு. சட்டுன்னு தனது சூஹை நல்ல தூக்கி காட்டி வுடனடி யாக அவள் வேளையில் இர்னகி விட்டால். எலாம் தனது காதலானது பூலிற்கு ஆசை யை அடக்க வேண்டும் என்பதற் காக மட்டும் தான். அவளை முலை கலை படியது கொடன்னு அழுத்துவதில் அவள் ரொம்ப வருசாம இதை செய்து கொடன்னு இருப்பவள் என்று நல்ல தெரிகிறது

Comments