ரொம்ப ஒத்து ஒத்து என்னுடைய கூதியை கிளிதான்

Rombavum ennai ivan nalla othu othu en koothiyai ivan kilithaan

வர வர என்னுடைய கணவன் கண்ட கண்ட படங்களை பார்த்து விட்டு அவன். என்னையும் அதே மாதிரி தான் ஒத்து போட்டு கொடன்னு இருக்கிறான்/ என்னும் அது பிடிக்கிறது. இது மாதிரி அவன் வெறி தான மான் ஒப்பதும் அதுவும் புண்டை இற்கு மிகவும் இத மாகவே இருக்கிறது. இந்த காம வெறியனை ணீன்களே காணுங்கள் இந்த வீடியோவில்.

Comments