பாபிய் ஆன்டி உம்பி உம்பி பூலை கரைத்து விடுவாள் போல

Bhabhi Aunty Umbi Umbi Poolai Karaithu Viduvaal Pola

இருட்டு அறையில் கணவனுக்கும் மனைவியிர்க்கும் மட்டும் நடக்கும் ரகசிய மான சுவாரசிய அனுபவத்தை வ்வேலிச்சம் போட்டு காட்டும் இந்த ஆபாச படம் செம்ம சூப்பர் இருவரும் காதிலில் நிர்வாண மாக படுத்து கொண்டு அவள் கணவனின் தடியை பிடித்து விடாமல் உம்பி கொண்டே இருக்க அவளது அந்தரங்க உறுப்புகளை அவன் பிடித்து தடவும் பொழுது என்னுடைய தடி ஆவேச படுகிறது.

Comments