டிரக் டிரைவர் டக்கராக ஓட்டும் சேக்ஸ் படம்

Truck Driver Tuckeraga Ottum Sex Padam

 

பொதுவாக ஆண்கள் நான் அவளை போட்டேன் இவளைப் போட்டேன் என்று தனது சக ஆண்மகன்களிடம் ஜம்பம் பேசுவார்கள். அதில் பாதி உண்மையோ அல்லது முழு பொய்யாகவோ கூட இருக்கலாம். பெண்டாள நினைப்பது ஆண்களின் சுபாவம். ஸ்திரி ஓலன் என்று சொல்லிக் கொள்வது கூட சிலருக்கு பிடித்த பட்டமாக இருக்கலாம்.

ஆனால் பயணத்தின் போதெல்லாம் போட்ட பிளான் படி பக்காவாக ஓழ் போட்டு மகிழ்ந்து விட்டு வருபவர்கள் டிரக் டிரைவர்கள் தான். இப்போது லாரிகளை விட டிரக்குகள் நிரம்பி விட்டதால்.

அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை பிரிந்து தனிமை தாகத்தை தீர்க்க பல்வேறு பெண்களை அசால்ட்டாக போட்டு விட்டு அது பத்தி மூச்சே விட மாட்டார்கள். அவர்களை ஒப்பிடும் போது மேலே சொன்ன ஆண்மகன்கள் அரை வேக்காடுகள் தான்.