ரகசிய மகா ஒத்த காட்சியை வெளிப்படியாக வந்தது

Ragasiya Maaga Otha Kaatchikal Velipadaiyaaga Vanthathu

கலூரி பையன் ஒருத்தன் தன்னுடைய தோழியின் மீது காதலில் விழுந்து விட்டான். அது காமம் ஆகா மாறி அவளை வெறி தான மாக ஒக்கும் அளவிற்கு தூண்டியது.  இவள் உடல் காட்டு மானியத்தை பார்த்தாலே தெரிகிறது இவளுக்கு எந்த அளவிற்கு செக்ஸ் சுகம் எதிர் பார்ப்பாள் என்பது.

Comments