மா நிறத்து மங்கையை சுன்னியில் ஒத்த கணவன்

Maa Nirathu Mangaiyai Soothu Othen Kanavan

என் மனைவி எல்லாத்திலையும் ரொம்ப அதிகம் மாக எதிர் பார்ப்பாள். அவளை எப்படி மேட்டர் போடா போகிறேன் என்று நீங்களே பாருங்கள் இப்போது.  அவள் கால்கள் இரண்டையும் மடக்கி வைத்து ஆள் சுன்னியை நல்ல இறுக்கம் அஆக்கினேன். அப்ப்றம் அவன் டிக்ட் ஆனா சுனியில் விட்டு ஒத்தேன்.

Comments