தடியும் மனைவியின் முலைகளும் சண்டை போடும் பொழுது

Milky Boobies Hot Bhabhi

இந்த பால் முலைகள் மீது வேட்டை ஆடுவதற்கு நான் ரொம்ப நாட்கள் ஆக காத்து இருந்து இருக்க வேண்டியதாக பொய் விட்டது. ஆனால் நான் காத்து இருந்த நேரம் வீண் போக வில்லை. என்னுடைய தடியை எடுத்து நான் அவளது பால் முலைகள் மீது தடவி மூடு வர வேயததர்க்கு அப்பறம். நான் பிடித்து கசக்க கசக்க அவளது முலைகளில் இருந்து பால் சிந்தியது.

Comments