வெட்கப்படும் மங்கை தேன் நிலவு அனுபவத்தின் பொழுது

Vetka Padum Mangai Thean Nilavu Anubavathin Poluthu

அன்பு மனைவியை தேன் நிலவு அனுபவத்திற்கு கொண்டு செல்லும் பொழுது அவள் முதல் முறை நிர்வாண மாக இருக்கும் பொழுது அவளால வெட்கம் தானகவே முடிய வில்லை. ஒரு துண்டை எடுத்து கொண்டு அவளது சிறிய முலை சாமான்களை அவள் அடி கடி மூடி கொள்கிறாள். ஆனால் தனது காம கொடூரம் கணவன் அந்த துண்டை முடித்து எழுத்து விடுகிறான்.

Comments