மல்லு தொங்கும் முலைகளை காட்டி உம்பும் மனைவி

Mallu Thognum Mulaikalai Kaatti Umbum Manaivi

தேசி செக்ஸ் வெடி குண்டும் போல இருப்பவள் இந்த மல்லு மங்கை. இவளது காய் கலை எப்படி இவள் காட்சித மாக வளர்த்து வைத்து இருக்கிறாள் என்று தெரிய வில்லை. ஆனால் தனது கணவனின் வெறி கொண்ட பூளை எப்படி கட்சிதமாக கையாளுவது என்று நல்ல தெரிந்து வைத்து இருக்கிறாள்.

Comments