பெருத்த முலை பாவனா என்னை பாருன்னா

Perutha Mulai Bavanaa Ennai Paarunaa

 

பாவனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே பிந்து கோஸ் தான். முன்னெல்லாம் அவள் உடம்பை பற்றி கேலி செய்தால் கொபம் பொத்துக் கொண்டு வரும். அதற்கு பிறகு இனி வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த உடம்பு தான். இது தான் தன் உடல் வாகு என்பதை புரிந்து கொண்டாள்.

மேலும் சிலர் மெலிந்தால் பார்க்க சகிக்காது சிலர் உடம்பு போட்டாலும் பார்க்க சகிக்காது. அதனால் பாவனா தன்னை இப்படி இருப்பதே அழகு என்று காட்டிக் கொண்டாள். பிறகு சுயதொழில் தொடங்கி பெரிய அளவில் சாதித்தாள்.

ஆனால் அவளை கட்டிக் கொள்ள பலர் முன் வந்த போதும் அது தன் முன்னேற்றம் கருதி என்று உணர்ந்து அவர்களை தட்டி கழித்தாள். ஆனால் அவளுக்கும் உள்ளுக்குள் ஆசை இருப்பதை அறிந்து அவளோடு நெருங்கும் போது இப்படி தன் பெருத்த முலை பாருடா என்று சொல்லி பரவசப் படுத்தினாள்.

Comments