வாயில் நான் என் பூல் வைக்கிறேன்

Vaayil naan pool vaikkiren

வாயில் பூல்

சில் பெண்களுக்கு வெறும் ஒரு பையன் மட்டும் இருந்து கொண்டு தனகளது புண்டை யை ருசி பார்த்தல் பத்தாது என்று சொல்லுகிறார்கள் அதல் காக தனகளது கணவனின் நண்பனை யும் வைத்து கொண்டு அவனது பூல் ளையும் ஒன்றாக தான் சப்ப வேண்டும் என்று ஆர்வம் கொண்டு இருபது தெரிகிறது. அதற்க்கு சிறந்தது இந்த வீடியோ வில் நீங்கள் காணலாம். இப்படி தனது கணவன் தானை மேட்டர் போட்டு கொண்டு இருக்க. தனது கணவனின் நண்பன் பக்கதி இருந்து கொண்டு தனது வாய்ப்பிற் காக காத்து கொண்டு இருக்கிறான் என்பதை காணுங்கள். இவன் பூல் பெரிய தாக இருப்பதால். தனது பூளை வெளியே எடுத்து வைத்து விட்டு கட்டுகிறான். அது காமெராவை விட மிகவும் பெரிய தாக இருக்கிர்டஹு. அந்த நேரத்தில் தனது நண்பன் தனது பொண்டாட்டி யை போட்டு கொண்டு இருக்க. இவன் அதை கண்டு மூடை எதி கொள்கிறான். அவள் மெது வாக பனி வாக இருந்து தனது மனைவியை கட்டிலில் போட கூட நேரம் இல்லாம. வுடனடி யாக படுக்க போட்டுத் ஒக்க தரை யில் மட்டுமே வைத்து தனது சேட்டை யை தொட்னகி கொண்டு இருக்கிறான்.

வெறும் தன்ரை யில் படுக்க வைத்து. அனால் அதில் இவளது முயக்கம் மட்டும் தெரிய வில்லை. அனால் மட்ட எல்லாம் அந்த ரங்கன்ப்களும் தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறது. தனது மன்மைவி புண்டையை இவனது பூளை வைத்து அதை வுள்ளே விட்டு மறைத்து கொள்கிறான். அப்பறம் ஒக்க தொடங்குகிறான். இப்படி பண்ணும் இவன். புண்டை சுகம் அதிகம் ஆகி விட்டதே என்று சர சர என்று இவன் பூளை வுள்ளே விட்டு ஆட தொடங்குகிறான். இந்த கட்சி யை எலாம் கண்டு கொண்டு இருக்கும் தனது நன்பனி பூல் எவளவு படு படும் என்பத்கை பத்தி எலாம் இவன் யோசிக்க வில்லை.

இவனுக்கு மட்டும் இப்படி யாபது சுகம் கிடைத்து விட்டால் பொது என்று இவன் திரிந்து கொண்டு இருக்கிறான். அனால் பாவம் அந்த காமெராவை பிடித்து கொண்டு தனது ஜெட்டி யை மட்டும் அவுத்து விட்டு பூளை கட்டி கொண்டு இருக்கும் அந்த பையன். எப்போது தனது வரும் இந்த வாய்ப்பு என்று அவனது ஏடகம் அவன் பார்க்க பார்க்க அவனது பூளை கண்டாலே தெரிகிறது. ஆனால் மனம் தாளாமல் இருக்கிறான். ஒக்கும் வீக்கத்தை பார்த்து இவன் வெறி கொண்டு அலைய. தனது மனைவி கொஞ்ச நேரத்தில் சின்ன பூளை ஒக்க நேரம் முடிந்து விட்டடது இப்போது பெரிய பூளை வைத்து விடலாம் என்று தனது நண்பனை அழைத்து நீ கொஞ்ச நீரம் என் புண்டை வுலே விட்டு விலை யாடி பாரு என்று அவனையும் கொஞ்சம் விட்டு விளையாட சொல்லுகிறாள் அவ. அவன் இதற்க்கு தானே காத்து கொண்டு இருந்தான்.

Comments