மூடு ஈறி சேதுர போரால் விட்ட்டுடு

Two Guys Goes Damn Hard Banging On The Back Of This Girl At Hotel Room

Tamil Sex video

கொலு .கொலு மங்கை ஒருத்தி தனது கட்டிலில் ஒரு குசா செக்ஸ் எப்போது நிகைக்கும் என்ற படி நடித்து கொண்டே அவள் தனது கட்டிலில் படுத்து கொடன்னு இருக்க. அவளை நினைத்து ஒரு காமோகன் அவளது பின்னாடி யாக இருந்து கொண்டு தனது செக்ஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருவதை நீங்கள் இந்த விட்டோ வை கண்டால் தெரிந்து விடும். முழுவது மகா அவளது மண்டை யில் முடி இல்லை என்றாலும்.

அவனது பூலில் இருக்கும் கஞ்சி நறைய இருக்கிறது என்று அந்த மங்கை யை மூடு ஈதி கொடுக்கும் காட்சி நல்ல தெரிகிறது இப்படி நடக்கிறது என்பது. இவளை நாம் என்னும் ஒரு பழைய வீடியோ வில் கண்டு இருக்கிறோம். அனால் அவள் அப்போது காட்டிய சே நிகோல் சி யை விடு இப்போது அவளது முலை முழுவதையும் காட்சி நம்மை எலாம் ஆட வைத்து விடுகிறாள். இவள் படுத்து கொண்டு இருக்கும் அதே நேரத்தில் இவளை படுக்க போட்டு வைத்து கொடன்னு.மத ஒருவன் வந்து இவளது புண்டை ஓட்டையை சூரா ஆடை விட்க்டு செல்கிறான். என்ன தான் இருந்தாலும் செக்ஸ் நிகழ்ச்சி செக்ஸ் நிகழ்ச்சி தான். மத பெண்ணை விட இவளிடம் என்ன ஒரு விசேசம் என்றால். மத பெண்கள் எலாம் ஆடை யை துறந்து போட்டு விட்டு வுடனடி யாக செக்ஸ் செய்ய தொடங்கி விடுவார்கள். ஆல் இந்த பெண் மட்டும் தனது காதலன் ஆடை போட்டு கொண்டே தனை போட வேண்டும் என்பதை நினைக்கிறாள். அனால் காடைசியாக பார்த்தல். இவள் இப்படி ஒப்பது எலாம் ஒரு கனவாக தான் நினைத்து பார்த்து கொடன்னு இருக்கிறாள் என்பது தெரிகிறது. மடக்கி மாடக்கி சூது அடித்து கொண்டு இருக்கும் இந்த காட்சி யை. இவள் தனது கனவில் இப்படி அவன் ஒக்கிரனோ. அதே மாதிரி இவள் கூச்சல் போட்டு கொண்டு கதி கொண்டு இருக்கிறாள். கொஞ்சம் நீரம் ஒத்து கதி கொண்டு.

மீண்டும் அந்த கனவு வருகிறது. அதில் அவள்மீள் ஆடை அனைத்தையும் துறந்து போட்டு விட்டு அவள் முலை காம்பு கள் தெரிய. குசால் போட்டு கொண்டே இருக்கிறாள் தொடர்து. பெண்ணை இப்படி கை அஆள வேண்டும் என்பது உக்னலுக்கு இப்பது இந்த வீடியோ வை இருந்து தெரிந்து இருக்கும். பெண்கள் பெரும்பாலும் தன்னை ஒக்க வருபலம் னது முஞ்சி இப்படி இருக்கிறது என்பதை பாற்பட்டு விட. அவளது பூல் எவ்லாவு சர்வீஸ் செய்யும் எவளவு நேரம் செய்யும் என்பதை தான் காணுகிறார்கள். நீங்களும் இவளை பாதிரி யாக ஆடை யை போட்டு கொண்டே செக்ஸ் செய்யும் இந்த புதிய முறை யை பயன் படுத்தி இப்படி செக்ஸ் இன்பம் உங்களுக்கு இப்படி பண்ணுவதால் பெறுகிறது என்பதி காணுங்கள். இந்த விட்டோ வில் கண்ணாடி முன்னாடி யாக நின்னு கொண்டு இந்த பெண் தனது முலை யை அவுத்து போட்டு செக்ஸ் சுகம் கொண்டு ஆஅடை அவுத்து போடுகிறாள். இது இருந்து பல பெயர் இவளை ஒப்பத்தார் காக ரெடி யாக இருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது.

?முதன் முதலாக YOUTUBE FOR TAMILSCANDALS

உங்கள் கதைகள் அனுப்ப – CLICK HERE

Send us directly –[email protected]

 

Comments