மனைவி தன்னுடைய ஆசை கணவனுக்கு உம்பி விடுகிறாள்

Manaivi Thannudaiya Aaasai Kanavanukku Pool Umbi Vidukiraal

கணவனின் பூலை பார்த்த உடன் அவளது முகத்தில் தெரிகின்ற ஆசையை மட்டும் பாருங்கள். அவாது கணவன் முழுமையான மூடை கொடுக்க வேண்டும் என்று உம்பி சுகம் கொடுக்கிறாள். இவளது சாமான்கள் பெரிய தாக இருந்தாலும் இவளுக்கு காம சுகத்தை மொத்த மாக தன்னுடைய கையிற்கு உள்ளே அடக்கி வைத்து இருக்கிறாள்.

Comments